Saveti kako bezbedno preseliti klavir!

Selidba teških i glomaznih stvari poput klavira zahteva profesionalnu pomoć agencije za selidbe Selidba klavira zahteva posebnu stručnost i obazrivost, a poželjno je da na raspolaganju imate i odgovarajuću mehanizaciju. Ukoliko selite pianino, ne morate se baviti njegovom unutrašnjom zaštitom. Isto važi i za velike, koncertne klavire. Ipak, nezavisno od udaljenosti mesta na koje želite da preselite Vaš klavir, postoje određene mere opreza na koje bi trebalo da obratite pažnju. Predstavljavamo vam savete kako bezbedno preseliti klavir.

Prioritet je zaštita ovog vrednog instrumenta. Kako je pianino težak i masivan predmet, morate biti obazrivi jer se zbog svog vertikalnog oblika može prevrnuti pri nošenju. Točkići na njegovom dnu mogu biti zarđali, ili zamenjeni drugim predmetom, a vrlo često su okrenuti u pogrešnom smeru kako bi sprečili pomeranje klavira. Ako podižete klavir sa bočne strane, morate biti veoma pažljivi i upućeni u dizanje teških predmeta. Njegove izbočene delovi, klavijaturu i nogice, kao i pedale, potrebno je zaštititi pre podizanja.

Kada su u pitanju koncertni klaviri, posebnu pažnju posvetite zaštiti nogu klavira. Vrlo je važno da, kada podižete ovaj veliki instrument, ne opteretite njegove noge, jer može doći do pucanja i uništavanja ovog umetničkog dela. Poželjno je da što veći broj ljudi pažljivo podigne i pomera klavir. Kako ne biste oštetili podove, sklonite tepihe i otkočite točkiće klavira, da biste izbegli grebanje parketa. Trudite se da ne dižete klavir više nego što je neophodno, jer ćete poremetiti klavirski štim pa će tonovi nakon selidbe falširati.

Profesionalnu pomoć pri seldibi klavira, trebalo bi potražiti čak i ako klavir prenosite sa jednog sprata na drugi, jer je instrument vrlo delikatan, a svako oštećenje može prouzrokovati njegovu neupotrebljivost. Nađite vremena da angažujete agenciju koja je specijalizovana za prenos i selidbu klavira, jer se često događa da radnici agencije za uobičajene seldibe nisu stručni kada je u pitanju selidba ovog instrumenta.