Nameštaj predstavlja udobnost doma, zato je bitno da se prevoz nameštaja Srbija i inostranstvo obavi kvalitetno, bez oštećenja.

Tokom selidbe ljude se najčešće fokusiraju na pakovanje stvari, a najmanje pažnje se obraća na nameštaj. Kako je nameštaj veći teret, potrebna je dodatna briga prilikom demontiranja, utovara u prevozno vozilo i na kraju, prilikom montaže u novom domu.

Adekvatna priprema nameštaja za transport je već pola odrađenog posla.

Koraci ka uspešnoj selidbi

Preseljenje zahteva mnogo vremena, pripreme i strpljenja. Potrebno je pripremiti tačan plan selidbe čim se donese odluka o selidbi. Ne treba odlagati pripremu plana, čak i ako je selidba mesecima udaljena. Na ovaj način sebi obezbeđujete dovoljno vremena da se selidba sprovede što bolje i sa što manje stresa.

Drugi najvažniji korak je određivanje budžeta. Bez obzira da li se selidba obavlja u istom gradu, istoj zemlji, ili se vrši u inostranstvu, uvid u budžet je ključan korak, kako bi se preseljenje obavilo što kvalitetnije. Prilikom određivanja budžeta treba uzeti u obzir da li preseljenje obavljaju stručna lica ili se sprovodi „uradi sam“ metodom. Za agencije za selidbe je potrebno odvojiti određen iznos kako bi posao bio kvalitetno obavljen, dok je „uradi sam“ metoda jeftinija, ali ne garantuje dobro urađen posao. Pored ovih troškova, treba uzeti u obzir i sopstvene putne troškove tokom selidbe, kao i troškove za obezbeđivanje novog doma.

Prevoz nameštaja Srbija i inostranstvo

Bitan korak u planiranju selidbe je određivanje kako će se sve preneti iz starog doma u novi dom. Pre angažovanja agencije za selidbe, dobro je raspitati se i pročitati iskustva. Pre odabira agencije, korisno je kontaktirati kompaniju kako bi se saznali detalji, cena, uslovi i mogućnosti. Na ovaj način se može odabrati odgovarajuća agencija za selidbe koja ispunjava svaki kriterijum.

Kako bi se selidba sprovela što kvalitetnije, bitno je rešiti se nepotrebnih i neiskorišćenih stvari. Pre nego što se pobacaju stvari, treba proveriti da li se mogu donirati, pokloniti ili prodati. Na ovaj način se smanjuje smeće i stvari ponovo dobijaju namenu. Korisno je imati tlocrt novog doma, kako bi znali da li trenutni nameštaj može da se uklopi i na koji način se može iskoristiti.

Prevoz nameštaja Srbija i inostranstvo može proći i bez stresa

Prevoz nameštaja Srbija i inostranstvo može biti zahtevan posao, naročito ako se radi o antikvitetima. Pre transporta, svaki nameštaj treba obezbediti adekvatnim materijalima kako ne bi došlo do oštećenja.

Kako bi se lakše prevozili, neki nameštaji se takođe mogu demontirati. Demontiranjem nameštaja se smanjuje mogućnost za oštećenjima, ogrebotinama i lomom.

Prevoz nameštaja Srbija i inostranstvo se može obaviti po sistemima „od vrata do vrata“ i „ključ u ruke“.

Sistem „od vrata do vrata“ podrazumeva samo prevoz nameštaja Srbija i inostranstvo i stvari. Demontiranje, pakovanje i obezbeđivanje nameštaja od oštećenja obavlja klijent, dok se agencija za selidbe angažuje samo za prevoz.

Prevoz nameštaja Srbija i inostranstvo

Kada se prevoz obavlja po sistemu „ključ u ruke“, agenciji za selidbe se prepušta kompletna organizacija selidbe. Ključevi starog i novog doma se predaju agenciji za selidbe i oni će obaviti sve ostalo. Po ovom sistemu, agencija obavlja demontiranje nameštaja, obezbeđivanje istog na odgovarajući način, kao i pakovanje stvari. Prilikom isporuke, vrši se montiranje i postavljanje nameštaja na način dogovoren prilikom angažovanja. Na ovaj način se selidba stvari i nameštaja obavlja profesionalno, kvalitetno i bezbedno.

Često se dešava da se selidba obavlja u inostranstvo. Mnoge agencije obavljaju međunarodne selidbe i osim prevoza, pribavljaju sve potrebne dozvole i obavljaju neophodne carinske procedure.

Prevoz nameštaja Srbija i inostranstvo se može obaviti i u drugim slučajevima. Ponekad se desi da je potrebno transportovati nameštaj iz magacina robne kuće do doma kupca. U tom slučaju se takođe može angažovati agencija, jer oni poseduju već pripremljeno vozilo za bezbedan prevoz.

Prevoz nameštaja Srbija i inostranstvo – Kvalitetna usluga za zadovoljne klijente

Kompanija BeoControl već dugi niz godina uspešno obavlja sve vrste selidbe, niže zadovoljne klijente i gradi besprekornu reputaciju.

Naša kompanija svojim klijentima nudi dodatnu zaštitu stvari i nameštaja u vidu osiguranja, koja obezbeđuje sve u slučaju nastanka oštećenja prilikom selidbe. Pored toga, klijenti mogu pratiti prevoz u bilo kom trenutku GPS uređajem i biti sigurni da se selidba obavlja po datim instrukcijama.

Ne morate imati stresnu selidbu, prepustite kompaniji BeoControl kompletnu organizaciju, a vi se radujte novom poglavlju i uživajte u svom novom domu.