Specijalni tereti – Vangabaritni prevoz

transport robe vangabaritni prevoz srbija

Transport specijalnih, teških tereta zahteva iskustvo i posebnu opremu, jer dimenzije i specifične karakteristike samog tereta zahtevaju posebnu opreznost već pri zaštiti, pakovanju i prenosu stvari iz objekta u kome se nalaze.

Kompanija Beocontrol je specijalizovana za kompleksne transportne projekte (usluga transporta vangabaritnih i/ili teških tereta od vrata do vrata), kada je kombinovanje moguće, u zavisnosti od destinacije, težine i dimenzija tereta i korišćenja različitih vidova transporta (drumski, rečni, morski, železnički i vazdušni transport).


Mi imamo potrebnu opremu, znanje i ljudske resurse i na taj način smo u  mogućnosti da ponudimo prevoz veoma teške i vangabaritne robe.

Za svoje klijente kompanija Beocontrol obavlja kompletnu uslugu sledećih  transporta :

Za više informacija,molimo Vas posetite –transportrobe.com/specijalni-tereti