Prinudne selidbe Beograd


prinudne-selidbePrinudne selidbe spadaju u hitne selidbe koje se vrše u prisustvu ovlašćenog službenog lica nadležnim za stambene poslove, a nakon pravosnažne presude o iseljenju bespravno useljenih lica koja su se nasilno uselila u tuđi stan, stanara koji i nakon prestanka ugovora o najmu ne žele da se isele iz stana, jednog od bračnih drugova koji i nakon pravosnažne presude odbija da se iseli iz stana.

 


Za sve prinudne selidbe zajedničko je to da traže brzo reagovanje radnika na licu mesta, pa zahtevaju veoma dobru organizaciju i logističku podršku i dobro poznavanje zakonskih procedura.

Agencija za selidbe Beocontrol poseduje neophodno iskustvo, opremu i profesionalan i dobro obučen tim da pruži kompletnu uslugu organizacije prinudne selidbe stanova i poslovnih prostora u najkraćim vremenskim rokovima.

Usluga prinudne selidbe našim klijentima dostupna je kako i Srbiji, tako u inostranstvu gde će je organizovati neko od naših 1,000 agenata. Svojim klijentima smo na raspolaganju 00 – 24 radnim danima i vikendom i garantujemo im potpunu diskreciju.

Šta sve uključuje usluga prinudne selidbe?

Pored transporta i prenošenja stvari naša usluga prinudne selidbe stvari uključuje i pakovanje i popisivanje svih stvari, koje se pakuju u najsavremenije zaštitne materijale i bezbedno transportuju na novu lokaciju ili obezbeđen magacinski prostor.

Bilo da posedujete antikvitete sa kojima je potrebno pažljivo rukovati, ili Vam je neophodna kompanija koja je obučena i kadra da sprovede selidbe koje uključuju pakovanje i transport specijalnih tereta, poput sefova, bankomata ili građevinskih konstrukcija , Beocontrol ima mogućnosti da brzo organizuje selidbu.

Našim klijentima na raspolaganju je i 1,000 m2 savremenog magacinskog prostora u kom mogu skladištiti svoje stvari. Sve Vaše stvari možete skladištiti na duži ili kraći vremenski period, a naša skladišta su u mogućnosti da prime individualne predmete, kompletan kućni sadržaj ili kancelarijski inventar, ali i sve druge vrste predmeta koje zahtevaju specijalno rukovanje i redovne provere stanja u kome se nalaze.

Naša agencija za selidbe Vam uz ugovor izdaje i garanciju da će prinudna selidba biti organizovana u skladu sa dogovorom, kao i da ćete biti obeštećeni u slučaju nastanka štete.

Upit Za Selidbe

selidba_stambenog_prostora                     selidba_poslovnog_prostora