Iznajmljivanje magacinskog prostora Beograd

Skladište, odnosno magacin, je komercijalna zgrada koja služi za skladištenje robe. Skladišta koriste proizvođači, uvoznici, izvoznici, trgovci na veliko, transportna preduzeća, carina itd. Obično su to velike jednostavne zgrade u industrijskim zonama na periferiji gradova ili sela. Skladišta omogućavaju optimizaciju transporta u lancu snabdevanja i omogućavaju kompanijama da rade sa optimalnim koičinom robe (količina ekonomskog poretka) u pogledu kvaliteta usluge. Na primer, na konačnoj tački transportnog sistema potrebno je skladištiti proizvode sve dok se ne steknu uslovi za transport kompletnog tovara. Skladišta se takođe mogu koristiti za čuvanje robe pristigle brodom.
U industrijama čija roba zahteva period sazrevanja između proizvodnje i maloprodaje, kao što su vinarstvo i proizvodnja sira, magacini se mogu koristiti za skladištenje robe u velikim količinama.

Neki od najčešćih sistema skladištenja skladišta su:

  • Paletni raf, podrazumeva slaganje paleta, na kojima se nalazi roba, na rafove i police u horizontalnim redovima na više nivoa. Za prenošenje i slaganje paleta se koriste viljuškari pogodni za kretanje u magacinskom prostoru.
  • Konzolni rafovi, koristi tzv. ruke umesto paleta za skladištenje dugačkih tankih predmeta kao što su balvani i šipke.
  • Mezanin, koji dodaje privremeni ili stalni međusprat u magacinu za odlaganje robe.
  • Vertikalni lift moduli su deo sistema koji vertikalno sortiraju robu sa obe strane. Sastoje se od više sistema kojima upravlja kompjuter i  koji su automatizovani u sortiranju, slaganju i povratu robe sa rafova.
  • Horizontalna vrteška, sasatoji se od okvira i kružnih kolica sa pregradama
  • Vertikalna vrteška, sastoji se od niza kolica postavljenih na kružnu traku unutar metalnog okvira.

Beocontrol vrši iznajmljivanje magacinskog prostora u Beogradu i Zemunu. Mi smo svesni da je iznajmljivanje magacina jedna od ključnih karika u lancu upravljanja nabavkama i zalihama,pa ih organizujemo tako da našim klijentima štedimo prostor, vreme i resurse. Naša politika je da magacinski prostor prilagođavamo zahtevima svakog pojedinačnog klijenta, uz pomoć automatizovanih i polu-automatizovanih skladišta. Magacin poseduje kompletan video/audio nadzor i tehničko obezbeđenje koje se brine za sigurnost robe 24 sata dnevno.