PozoviUpit

Transport robe Rusija

Transport robe Rusija

 

Kompanija Beocontrol u saradnji sa svojim partnerima uspela je da prevaziđe sve rizike i probleme vezane za transport robe u Rusiju i ponudi svojim klijentima jednu od najkvalitetnijih i najpovoljnijih usluga na tržištu.

rusija

Rusija kao jedno od najvećih tržišta na svetu i sa potrošnjom koja je stalno u porastu, uvek je bila zanimljiv partner kako uvoznicima, tako i izvoznicima.

Pored industrijskih grana koje su oduvek bile karakteristične za Rusiju, kao što je energetika, u Rusiji su otvorene i mnoge fabrike po licencama zapadnih kompanija.Rusija sa svojom površinom od 17.075.400 km² uvek je predstavljala veliki izazov za sve koji se bave izvozom i uvozom, jer zahteva jako dobru organizaciju, kompletnu logistiku, dobre i kvalitetne mašine i osposobljenu radnu snagu.

 

Velike udaljenosti i karakteristični vremenski uslovi uslovili su i razvoj transportne infrastrukture u Rusiji. Kompanija Beocontrol poznaje sve specifičnosti transporta robe u Rusiju i u mogućnosti je da svojim klijentima ponudi najprikladniju i najbržu moguću uslugu.

Dominantnu ulogu u transportu robe u Rusiju ima železnica, koja ima najrazvijeniju infrastrukturnu mrežu i kojom se prevozi oko 83 odsto robe u ovoj zemlji.

Mi poznajemo slabosti i prednosti ruskog transportnog sistema, i svojim klijentima nudimo transport robe u Rusiju svim vrstama transporta – drumskim, železničkim, avio i vodenim, a mreža naših saradnika omogućila nam je da na raspolaganju uvek imamo transportna vozila za prevoz bilo koje vrste robe.

 

Za više informacija o transportu za Rusiju, molimo Vas, posetite – transportrobe.com/transport-robe-rusija/